1895

Etthundratjugo år sedan.
Tanken svindlar.
Då hade Västerås bara
några tusen invånare.
Det fanns inga bilar.
Häst och vagn
dominerade på gatorna.
Det fanns ingen TV,
inga telefoner eller datorer.
Men det fanns en glasmästare
– vi på Ekströms Glas & Ram.